Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Bibliotek

Erikslundsgymnasiets bibliotek ligger en trappa upp från huvudentrén. Hit är du som elev välkommen för att låna böcker, söka information eller läsa tidskrifter.

Om du behöver en bok när biblioteket inte är bemannat, går det bra att be din lärare öppna. Du kan sedan låna en bok genom att själv skriva upp ditt lån i pärmen på lånedisken. Som elev på Erikslundsgymnasiet är du också välkommen att låna böcker på Hushagsgymnasiets bibliotek.

Legimus talböcker

Om du har dyslexi eller någon annan typ av funktionshinder som gör det svårt för dig att läsa vanliga, tryckta böcker, har du rätt att låna talböcker från MTM:s digitala bibliotek, Legimus. Förkortningen MTM står för Myndigheten för tillgängliga medier.

På skolbiblioteket kan du få hjälp att registrera ett personligt inloggningskonto i Legimus. I samband med detta går man igenom och godkänner ett avtal som bevis på  att man förstått vilka regler som gäller vid egen nedladdning. Även målsmans personuppgifter och godkännande krävs om man är under 18 år. Mer information om MTM och Legimus kan du få via länkarna nedan.

Sidan senast uppdaterad