Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Elevinflytande

Skolan är inte bara skolpersonalens utan också elevernas arbetsplats. Som elev har du rätt att vara med och påverka arbetsmiljön i skolan. Klassråd och elevråd är viktiga forum för att skolans elever aktivt ska kunna utöva elevinflytande.

Klassråd

På Erikslundsgymnasiet ska alla klasser ha regelbundna klassråd tillsammans med sin mentor. Under klassrådet tar man upp och diskuterar frågor som är viktiga för studierna och trivseln på skolan. Från klassrådet kan elevrådsrepresentanten ta frågor vidare till elevrådet.

Elevråd

Erikslundsgymnasiet och Hushagsgymnasiet har ett gemensamt elevråd som träffas regelbundet under läsåret; ungefär en gång i månaden. Elevrådet består av valda representanter från varje klass.

Sidan senast uppdaterad