Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag .
Dela sidan på sociala medier

Läsårstider, lov och ledighet

Läsårstiderna är gemensamma för hela Borlänge gymnasieskola. För ledighet utöver loven måste särskild ansökan göras och lämnas till mentor eller rektor.

Läsårstider 2017/2018

Höstterminen 2017

Måndag 21/8: Läsårsstart 
Vecka 44: Höstlov 
Fredag 22/12: Terminsslut

Vårterminen 2018

Tisdag 9/1: Terminsstart 
Vecka 9: Sportlov 
Vecka 14: Påsklov 
Måndag 30/4: Lovdag 
Fredag 11/5: Lovdag 
Fredag 8/6: Avslutning/studentexamen

Ledighet

Utöver loven, kan ledighet upp till fem dagar per termin beviljas av elevens mentor. Längre ledigheter måste alltid godkännas av rektor.

Innan en elev får sin ledighetsansökan godkänd, gör mentor - i samråd med elevens övriga undervisande lärare - en individuell bedömning med hänsyn tagen till hur ledighetsfrånvaron kan påverka elevens studier.

Blankett för ansökan om ledighet hittar du här nedanför. Ifylld ledighetsansökan ska lämnas till mentor i god tid, minst 14 dagar, före önskad ledighet. Olovlig frånvaro och annan längre frånvaro kan innebära reducerat studiemedel.

 

 


Sidan senast uppdaterad