Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Läsårstider, lov och ledighet

Läsårstiderna är gemensamma för hela Borlänge gymnasieskola. För ledighet utöver loven måste särskild ansökan göras och lämnas till mentor eller rektor.

Klicka här för att se Borlänge gymnasieskolors läsårstider

Ledighet

Utöver loven, kan ledighet upp till fem dagar per termin beviljas av elevens mentor. Längre ledigheter måste alltid godkännas av rektor.

Innan en elev får sin ledighetsansökan godkänd, gör mentor - i samråd med elevens övriga undervisande lärare - en individuell bedömning med hänsyn tagen till hur ledighetsfrånvaron kan påverka elevens studier.

Blankett för ansökan om ledighet hittar du här nedanför. Ifylld ledighetsansökan ska lämnas till mentor i god tid, minst 14 dagar, före önskad ledighet. Olovlig frånvaro och annan längre frånvaro kan innebära reducerat studiemedel.

 

 

Sidan senast uppdaterad