Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Sjukanmälan

Vid sjukdom ska sjukanmälan göras till elevens mentor varje dag före klockan 08:00 på morgonen.

Förälder eller vårdnadshavare ska göra sjukanmälan för omyndig elev. Myndiga elever får själva anmäla sin sjukfrånvaro. På sidan Kontakta oss, som nås via länk längst ned på sidan, finns telefonnummer till mentorerna.

Skola 24 – egen inloggning för vårdnadshavare och/eller myndig elev

På Erikslundsgymnasiet använder vi det webbaserade systemet Skola 24 för att registrera elevernas närvaro och frånvaro i skolan. Vårdnadshavare och myndiga elever kan ansöka om egen inloggning för att enkelt kunna följa närvaron/frånvaron i skolan. 

För att få ett inloggningskonto krävs att skolan får uppgift om den sökandes personnummer, namn, e-postadress och mobilnummer. Ifylld blankett lämnas till elevens mentor för registrering. När uppgifterna blivit registrerade kommer inloggningsuppgifter att skickas via e-post eller sms till den som fyllt i ansökan.

Sidan senast uppdaterad