Rektor
Maria Burtus
0243-744 80
Dela sidan på sociala medier

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen på Hagagymnasiet utgår från nyckelkompetenser. Detta nämns som förmågor i ämnenas syften och kursernas kunskapskrav i GY11.

Analys

 • Identifiera orsaker och konsekvenser, se samband och relatera
 • Använda begrepp, modeller, metoder, referensramar och teorier
 • Söka information, undersöka
 • Granska information, reflektera över
 • Tolka, dra slutsatser
 • Värdera källor och fakta, utvärdera, bedöma

Planering och problemlösning

 • Hantera procedurer
 • Lösa uppgifter
 • Följa och föra resonemang

Kommunikation

 • Uttrycka kunskaper genom att formulera, förklara, utforma, presentera, anpassa språket och använda språkliga strategier
 • Kommunicera, tala med, tala inför, diskutera
 • Läsa

Hantera utrustning

Självständighet

Sidan senast uppdaterad