Rektor
Maria Burtus
0243-744 80
Studie- och yrkesvägledare
Johanna Myrkrans
0243 - 743 24
Syv på Hagagymnasiet
Specialpedagog
Terése Hansson
0243-22 21 37
Speciallärare
Annika Jansson
0243-748 52
Speciallärare
Maria Isaksen
0243-748 52
Skolsköterska
Sofia Erkers
0243-736 70
Dela sidan på sociala medier

Elevhälsan

Elevhälsan vid Hagagymnasiet består av skolsköterska, kurator, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare. 

Elevhälsan är ett stöd för elever, vårdnadshavare och undervisande personal. Elevhälsans personal träffas en gång i veckan tillsammans med rektor då vi går igenom gemensamma frågor. Mentorer är välkomna då elevhälsan sitter samlad för att ta upp enskilda ärenden. Dessutom arbetar vi med elever enligt våra skilda yrkesroller.

Elevhälsan gör bland annat följande:

  • Ge rektor underlag för beslut.
  • Spontana och inbokade elevsamtal.
  • Ge information i skolans klasser.
  • Representeras i skolans krisgrupp.
  • Arbeta efter skolans handlingsplaner för elever i studiesvårigheter, droger och krishantering.
  • Vara kontakten med andra skolor, socialförvaltning, psykiatri, ungdomsmottagning, vuxenutbildning, arbetsförmedling och andra förekommande kontakter.

  

Sidan senast uppdaterad