Rektor
Maria Burtus
0243-744 80
Dela sidan på sociala medier

Elevkår

Hagagymnasiet arbetar aktivt för ett elevinflytande på skolan. Det sker bland annat genom klassråd, husråd och elevkår.

Elevkårens styrelse består läsår 2017/2018 av

 - ordförande
 - viceordförande
 - sekreterare
 - kassör
 - evenemangsansvarig
 - ledamot
 - ledamotElevkåren har en Facebook sida:

https://www.facebook.com/Hagkarelevkar16

Sidan senast uppdaterad