Rektor
Maria Burtus
0243-744 80
Speciallärare
Annika Jansson
0243-748 52
Speciallärare
Maria Isaksen
0243-748 52
Speciallärare
Annika Karlin
0243-748 52
Dela sidan på sociala medier

Resurscentrum

När någon elev har behov av att få lite extra stöd finns vårt Resurscentrum.

Hagas resurscentrum är till för dig som är i behov av anpassningar i studierna eller särskilt stöd. Här finns tre speciallärare som jobbar enskilt med elever för att hjälpa dem att följa den ordinarie undervisningen i klassen. Det är rektor med stöd av elevhälsan som beslutar om särskilt stöd. Om du känner att du behöver extra hjälp för att klara dina kurser – prata med din mentor! 

Sidan senast uppdaterad