Rektor
Maria Burtus
0243-744 80
Sjuk-/frånvaroanmälan
Skola24
0515-436 23
http://borlange.skola24.se
Dela sidan på sociala medier

Sjukanmälan

Närvaron i skolan är obligatorisk, även om gymnasiet är frivilligt. All frånvaro ska anmälas till skolan.

Sjukanmälan ska göras av vårdnadshavare om eleven är under 18 år, är eleven myndig kan hon/han göra anmälan själv. Anmälan görs till "Telefon24" som är Borlänge kommuns telefontjänst. 
Telefonnummer: 0515-436 23
Efter välkomstmeddelandet ("Hej och välkommen till Skola24´s frånvaroanmälan för Borlänge kommun") ombeds du att knappa in elevens personnummer med tio siffror. 

Tänk på att:

  • Sjukanmälan ska göras innan skoldagens början, om sjukanmälan inkommer efter klockan 12.00 registreras anmälan först nästa skoldag. 
  • Sjukanmälan kan endast göras för en dag i taget.
  • Om eleven insjuknar under skoldagen måste mentor kontaktas personligen via e-post eller meddelande i mentors postfack.

Kontrollera den totala frånvaron
Vårdnadshavare till omyndiga elever - och myndiga elever - kan anmäla och kontrollera den totala frånvaron genom Skola24´s föräldrakonto. Meddelande om elevens frånvaro skickas via e-post efter skoldagens slut. Be mentor/klassföreståndare om blankett för att få tillgång till tjänsten. Ifylld blankett lämnas åter till mentor/klassföreståndare. 

Sidan senast uppdaterad