Introduktionsprogrammen - Borlänge kommun

Introduktionsprogrammen - Borlänge kommun

Introduktionsprogrammen i Borlänge

Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de skall leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen skall tillgodose de olika behov som eleverna, utan behörighet till de nationella programmen, har.

Ett viktigt fokusområde är mångfald och inkludering, eftersom en stor del av eleverna kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammens verksamhet finns i Gamla Industriskolan, samt lokalintegrerat på Hagagymnasiet.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon speciell lärare eller annan personal? Gå in via länken för att hitta deras kontaktuppgifter.

Elevhälsa

Ta kontakt med vår elevhälsa om du behöver råd och stöd gällande skolan eller din hälsa och hur du mår i allmänhet.

Sjukanmälan

Är du sjuk och kan inte komma till skolan?

Vid sjukdom, meddela personal på telefonnummer 070-209 22 75.

Det är viktigt att du hör av dig varje dag du blir borta från skolan.

Skolledning, administration och besöksadress

Kontakta oss

Rektor 
Kjell Hallin
Tel: 0243-749 88
070-550 31 70
kjell.hallin@borlange.se

Biträdande rektor
Maria Alfredsson
tel: 0243-642  56
maria.alfredsson@borlange

Administratör
Camilla Kristensson
Tel: 0243-749 80
camilla.kristensson@borlange.se

Hitta hit

Introduktionsprogrammen i Borlänge har verksamhet på två olika adresser:

Utanforsvägen 4 (G:a Industriskolan)
Läroverksgatan 6 (Hagagymnasiet)

Klicka på rubriken för att hitta kartor.

Våra utbildningar

Yrkesintroduktion - För dig som vill sysselsätta dig med arbete, men som saknar många betyg. Praktik och skolämnen i kombination, med fokus mot att senare gå in på ett yrkesprogram eller ut mot arbetslivet. 

Individuellt alternativ - Här anpassas din utbildning efter dina behov, så långt det är möjligt. Kanske saknar du en hel del betyg, eller har en situation som gör att det tar längre tid för dig att studera. Grupper med fokus mot Svenska som andraspråk finns.

Språkintroduktion - För dig som är nyanländ till Sverige och behöver lära dig svenska på olika nivåer i Svenska som andraspråk. Att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket gör det möjligt för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. På språk kan man läsa  grundskolans ämnen. Studierna och ämnena planeras i samråd lärare och elev, där man utgår ifrån elevernas skolbakgrund och framtidsplaner.

Programinriktat val- För dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till visst nationellt program men från grundskolan har godkända betyg i svenska/svenska som andra språk och
- i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
- i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.