Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Biträdande rektor
Mats-Ola Hedlund
0243-741 65
Dela sidan på sociala medier
Betongvägg med klocka samt texten "skolan"

Läsårstider, lov och ledighet

Läsårstiderna är gemensamma för hela Borlänge gymnasieskola. Om du vill se när det är lov detta läsår - gå in via länken längst ned på sidan.

Ledighet

Om du ska vara ledig högst tre dagar i följd och under sammanlagt sex dagar per läsår, kan detta beviljas direkt av din mentor. Ytterligare ledighet måste godkännas och beviljas av rektor.

Ledighet för semesterresor och liknande beviljas endast i undantagsfall, dock längst en vecka. Längre frånvaro kan innebära reducerat studiemedel.

Oavsett hur mycket du ska vara ledig så är det din mentor som du ska lämna in blanketten om ledighetsansökan till.

Sidan senast uppdaterad