Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Studie- och yrkesvägledare
Mats Nilsson
0243-742 53
Syv på Introduktionsprogrammen
Dela sidan på sociala medier

IMIND: Individuellt alternativ

IMIND är en bra grund för dig som vill bygga på dina studier men inte riktigt vet vad som passar dig. För att vara behörig till individuellt alternativ får du inte vara språkintroduktionselev eller ha gymnasiebehörighet. Utbildningen vänder sig till dig som vill läsa för att få grundskolebetyg.

Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Det är möjligt för elever som har gått i grundsärskolan att läsa individuellt alternativ om de vill det. Dock erbjuds inte en sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga själ att inte göra det.
Syftet meb individuellt alternativ är att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

Sidan senast uppdaterad