Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Studie- och yrkesvägledare
Mats Nilsson
0243-742 53
Syv på Introduktionsprogrammen
Dela sidan på sociala medier

IMYRK: Yrkesintroduktion

IMYRK/Yrkesintroduktion. Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i hemkommunen erbjuds yrkesintroduktion.

Yrkesintroduktion står öppet för ungdomar som inte har godkända betyg som krävs för att vara behöriga till ett yrkesprogram.
Syftet med yrkesintroduktion är att eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som gör det möjligt för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. För varje elev ska det uprättas en individuell studieplan.

Sidan senast uppdaterad