Bibliotekarie
Helena Eriksson Lillevold
0243-749 98
Dela sidan på sociala medier

Gymnasiearbete

När du arbetar med ditt gymnasiearbete kan du behöva böcker som inte finns hos något av Borlänge kommuns olika bibliotek. Då kan du göra ett fjärrlån via gymnasiebiblioteket. 

För att hitta böcker utanför Borlänge så söker du först i Dalsök-katalogen. Om boken inte finns där så söker du i Libris-katalogen.

Hittar du en intressant bok skriver du ut och fyller i en Fjärrlåneansökan som du sedan lämnar till gymnasiebibliotekarien.
(Har du problem att öppna pdf:en, byt webbläsare till Chrome.)

 

Tips på böcker som tar upp hur man skriver en uppsats:

På hylla Aef

Gymnasiearbetet - en handbok av Mats Andersson & Nils Etzler

Rapporter och uppsatser av Jarl Backman

Så skriver du bättre tekniska rapporter av Erik Walla

Uppsatsens inre liv av Olle Tivenius

Uppsatshandboken av Siv Strömquist

Så skriver du bättre tekniska rapporter av Erik Walla

Teori i examensarbete - en vägledning för lärarstudenten av Claes Nilholm


På hylla Bf

Forskningens hantverk av Inger Lindstedt

 

På hylla Dd

Från stoff till studie av Rennstam

Introduktion till forskningsmetodik av Judith Bell

Vetenskaplig metod av Rolf Ejvegård

Vetenskaplig metod för projektarbete av Rolf Ejvegård

Vetenskapsteori för nybörjare av Torsten Thurén

Vetenskapsteori och forskningsmetodik av Göran Wallén

 

På hylla O

Att forska av Linus Hagström (red.)

Att tolka och förstå statistik av Silje Bringstrand Fekjaer

Forskningshandboken av Martyn Denscombe

Forskningsmetodik av Idar Magne Holme

 

På hylla Oa

Att förstå svar av Jan-Axel Kylén

Enkätboken av Jan trost

Enkätmetodik av Bentson 

Sidan senast uppdaterad