Rektor och undervisningslogistiker
Hans Carlsson
0243-747 18
Kurator
Helen Frej
070-252 65 40
Skolsköterska
Catarina Linnteg
0243-748 05
Studie- och yrkesvägledare
Jenny Hansson
0243-740 43
SYV på Soltorgsgymnasiet
Dela sidan på sociala medier

Elevhälsan

På Soltorgsgymnasiet har vi ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare samt rektor. Elevhälsoteamet ska fungera som ett stöd för våra elever, vårdnadshavare och lärare.

Vårt elevhälsoteam
Catarina Linnteg, skolsköterska
Heléne Frej, kurator
Jenny Hansson, studie- och yrkesvägledare
Hans Carlsson, rektor

Vårt arbete
Gruppen träffas varje vecka för att gå igenom gemensamma frågor. Dessutom arbetar vi enskilt med alla elever utifrån våra respektive yrkesroller. Arbetet består bland annat av följande:

• Aktualisera enskilda elevers studie- och skolsituation
• Delta vid klasskonferenser
• Spontana och inbokade elevsamtal
• Arbeta med temadagar på skolan
• Arbeta med skolans handlingsplaner för elever i studiesvårigheter, mobbning, droger och vid krishantering
• Ha kontakt med andra skolor, socialförvaltning, psykiatri, ungdomsmottagning och andra utbildningsanordnare.

Kurator
Både elever och föräldrar är välkomna att ta kontakt med vår kurator, Helene Frej, för att få råd och stöd kring svårigheter som rör skolgång, anpassning till skolsituationen, framtidsfunderingar, personliga bekymmer eller kanske bara någon att prata med om det som händer i livet. Du kan ringa, skicka e-post eller söka upp vår kurator Helene i skolan. Kurator har också information kring frågor som rör CSN.

Skolsköterska
Catarina Linnteg är skolsköterska på Soltorgsgymnasiet. Du kan vända dig till vår skolsköterska i alla frågor som rör din hälsa och välbefinnande. Catarina förmedlar tider till vår skolläkare. 

 

Sidan senast uppdaterad