Biträdande rektor
Anita Brandt
0243-759 65
Dela sidan på sociala medier

Elevråd

Det är viktigt att elever känner att de har möjlighet att påverka sin skolgång och studiesituation.

På Soltorgsgymnasiet har alla klasser med jämna mellanrum klassråd där frågor rörande arbetsmiljö, lokaler och klassfrågor lyfts fram och diskuteras. De frågor som lyfts på klassråden kan sedan tas vidare till skolans elevråd.

I elevrådet sitter representanter från skolans samtliga klasser. Elevrådet träffas regelbundet (ungefär en gång i månaden) och diskuterar aktuella frågor som rör skolan. Genom elevrådet har elever möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och även ha inflytande över sin skolgång. 

Sidan senast uppdaterad