Borlänge kommuns logotyp

Gymnasieexamen - vad gäller?

Beroende på vilket gymnasieprogram du studerar inom, får du efter fullföljda, godkända studier antingen ut en högskoleförberedande gymnasieexamen eller en yrkesexamen.

Examen och högskolebehörighet

Högskoleförberedande examen

För högskoleförberedande examen ska eleven ha 2500 poäng varav minst 2250 måste vara godkända. Eleven ska ha godkänt betyg i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, samt Matematik 1 och ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. En högskoleförberedande examen ger alltid en grundläggande högskolebehörighet.

Beroende på vilket område man vill studera vidare inom, kan man även behöva särskild behörighet.

Yrkesexamen

För yrkesexamen från ett yrkesprogram gäller att eleven har 2500 poäng varav minst 2250 ska vara godkända. Eleven måste ha godkänt betyg i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i minst 400 av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

En yrkesexamen samt godkända betyg i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6 ger också grundläggande högskolebehörighet. Alla elever inom Borlänge gymnasieskolas yrkesprogram har rätt att under gymnasietiden läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet.