Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Ämnen och metoder

Genom kulturupplevelser stärks förmågan till inlevelse i andra människors situation och ger en bredare kunskap om världen och det egna jaget.

Kulturcentrum Asken utgår från upplevelsebaserat lärande och har utbildade pedagoger inom de estetiska ämnena: bild, film, dans, drama, teater och musik. Asken arbetar med de estetiska ämnena i sitt egenvärde och som metod för att nå högre måluppfyllelse i skolans alla ämnen.

Språket är grunden i allt vi gör. Den språkliga kompetensen är en förutsättning för att klara det sociala samspelet vi alla är en del av. En av nycklarna för ökad måluppfyllelse är att tillgodose elevers möjlighet att använda sina olika förmågor i sitt lärande. Här fungerar Kulturcentrum Asken som ett resurscentrum för elever och pedagoger i Borlänge kommun.