Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Ämnen och metoder

På Kulturcentrum Asken utgår vi från upplevelsebaserat lärande och har utbildade pedagoger inom de estetiska ämnena bild, dans, drama/teater och musik.

Vi arbetar med de estetiska ämnena i sitt egenvärde och även som metoder, för att nå annan ämneskunskap. Bild, dans, drama/teater och musik är språk i sig själva men kan också användas för andra språkliga uttryck.

Språket är grunden i allt vi gör och för att klara det sociala samspelet är den språkliga kompetensen en förutsättning. För att klara av och förstå komplicerade sammanhang är språklig kompetens och god läsförmåga avgörande. Att utveckla arbetet med att använda estetiska ämnen för att tillgodose elevers möjlighet, att använda sina olika förmågor i sitt lärande är en av nycklarna för ökad måluppfyllelse. Där finns Kulturcentrum Asken som en resurs för alla förskolor och grundskolor i Borlänge kommun. 

Senast uppdaterad: 09 april 2020

Telefon: 0243 -744 71

Besöksadress: Borganäsvägen 43

https://www.borlange.se/kulturcentrumasken

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här