Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Drama, teater

Kulturcentrum Askens drama- och teaterpedagogiska arbete innebär mängder av möjligheter.

Genom drama och teater får eleverna prova att uttrycka sig med kroppen, rösten och orden, improvisera och utveckla sin fantasi, träna samarbete, kommunikation och mod, samt arbeta med berättande och språk.

Drama och teater kan även användas som metod för ökad måluppfyllelse i olika ämnen till exempel, engelska, samhällsorienterade ämnen, eller svenska.  Det finns även möjlighet att använda drama och teater som metod för värdegrundsarbete i skola och andra verksamheter.