Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Musik

På Kulturcentrum Asken får eleverna möjlighet att uttrycka sig med rösten, kroppen och med instrument.

Förutom att musiken stärker bland annat den kommunikativa förmågan och kreativitet, så arbetar vi individ - och gruppstärkande. Tillsammans utforskar vi musikens språk med hjälp av ljud, rytmik, text, rörelse och reflektion. Musik kan användas som ett komplement till den ordinarie undervisningen, som exempelvis mattemusik och svenska som andraspråk.