Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Förskolor

Kulturcentrum Asken erbjuder planerade utbud för barn i förskolan. Dessa läggs ut på hemsidan, som uppdateras kontinuerligt under läsåret. Vid önskemål och behov har pedagoger möjlighet att kontakta Asken som då skräddarsyr ett utbud därefter.

Beställa buss
Förskolorna bokar kulturbuss själva. Vid behov, ta hjälp av din skoladministratör eller kontakta Kulturcentrum Asken.