Dramapedagog
Åsa Backéus
Telefon 0243 737 06
Dela sidan på sociala medier

“Vi och dom, du och jag”

Vad är attityder? Var kommer de ifrån? Är jag mina attityder? Är det möjligt att förändra sina attityder? Vad är det etiskt rätta i olika dilemman? Finns det fler än ett rätt? Årets tema för Skapande Skola, Etik och Attityder kommer genomsyra det här arbetet:

Varje klass i årskurs 8 kommer till Kulturcentrum Asken under tre sammanhängande heldagar för att arbeta med de stora frågorna om tolerans, normer, makt och identitet. Vi kommer att arbeta utifrån historiska och samtida berättelser och med drama, bild och dialog som metod. Genom upplevelse, inlevelse och uttryck kommer vi tillsammans förhoppningsvis ta ett stort steg på vägen mot en djupare förståelse för varandra, oss själva och vår samtid.

De lärare som deltar kommer att få många ingångar till fortsatt diskussion och arbete efter de här dagarna. Arbetet inkluderar flera områden i läroplanens kapitel 1 och 2 men även punkter från centrala innehållet i ämnena svenska, svenska som andraspråk, historia, samhällskunskap, religion och bild. Vi erbjuder dessutom en frivillig kostnadsfri workshop för de pedagoger som kommer delta med sin klass. 

Sidan senast uppdaterad