Musikpedagog
Malin Andersson
Telefon 0243 737 30
Dela sidan på sociala medier

Tungumál

Tungumál - kan en rörelse säga mer än tusen ord? En dansföreställning, som är riktad mot årskurs 4, som översätter, leker, böjer och vrider på ord och rörelse.

Tungumál tar avstamp i Barnkonventionen artikel 12:
”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras  i alla frågor som rör barnet.”

Vissa språk hörs, andra syns eller känns. Hur kommunicerar du?

Målgrupp: Årskurs 4
Dagar höstterminen - 19: 14/10, 15 /10
Tid: klockan 9.30 och 12.30
Tidsåtgång: 
45 minuter
Plats
: Fryshuset
Sista anmälningsdag:
fredagen den 13/9
Anmälan: https://billetto.se/e/tungumal-biljetter-367870
Frågor:
malin.andersson4@borlange.se

Sidan senast uppdaterad