Kulturcentrum Asken
Telefon 0243 744 71
Dela sidan på sociala medier

Skapande fritids

Skapande fritids är ett projekt med medel från Skolverket för att öka den estetiska verksamheten på fritids, samt att öka lärartätheten och ge inspiration till pedagoger.

Cirka 2000 elever i åldrarna 6-10 år kommer att erbjudas arbeten med dans, musik, drama/teater, film och konst under läsåret 19/20. Även besök och lovaktiviteter i Tusen Ord (Sveagatan 14 i centrum).

Tusen ord på turné

” I sagans skog kan nästan allting hända, och nästan allting händer också där!” Lennart Hellsing

TUSEN ORD Skapande Fritids

Två pedagoger inom teater och dans från projektet Skapande fritids kommer att ta med Er på en resa i berättande där eleverna är skapare och medskapare till berättelser. Ni kommer att få ta del av en stimulerande miljö där elevernas berättelser står i fokus. Syftet är att varje besök ska verka kommunikativt och språkfrämjade.

Sidan senast uppdaterad