Kulturcentrum Asken
Telefon 0243 744 71
Dela sidan på sociala medier

Skapande skola

Skapande skola-medel är något som förstärker redan pågående kulturutbud i kommunen. Kulturupplevelser erbjuds alla elever i grundskolan. Riktade insatser ges till behovsområden i olika syften och estetiska ämnen.

I en fortsättning på pågående Skapande skola arbeten kommer vi att under läsåret 19/20 att arbeta i teman Etik och Attityder. Pedagogiska koncept inom olika konstnärliga ämnen, workshops och föreställningar kommer att erbjudas elever inom grundskolan. I vårat arbete önskar vi uppnå en ökad förståelse för estetikens värde hos både barn och pedagoger och ge barn en större möjlighet att möta olika kulturella uttryck och arbeta med dem över tid så att upplevelserna ger avtryck och skapar mening och sammanhang. Vi vill inspirera pedagoger att möjliggöra för barnen att använda alla sina språkliga förmågor genom det egna skapande och kulturella uttryck.

Det som finns att boka hittar du under föreställningar, grundskola och förskola.

Sidan senast uppdaterad