Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Grundskolor

Kulturcentrum Asken erbjuder planerade utbud och föreställningar för barn och elever i förskolan och grundskolan. Dessa läggs ut på hemsidan, som uppdateras kontinuerligt under läsåret. Vid önskemål och behov har lärare möjlighet att kontakta Asken som då skräddarsyr ett utbud därefter.

Temat för Skapande Skola läsåret 23/24 är "Framtidstro".
Under året kommer Kulturcentrum Asken belysa temat genom workshops, föreställningar och pedagogiska utbud.

Beställa buss
Skolorna bokar kulturbuss själva. Vid behov, ta hjälp av din skoladministratör eller kontakta Kulturcentrum Asken.