Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Dansworkshop - årskurs 5

Skapande skola - temat för läsåret 24/25 är JAG i världen, med syfte att utforska och betona elevernas tillgång till och rätt att ta plats i världen.

Elever i årskurs 5 får skapa dans utifrån barnkonventionen och identitet.

Temat JAG i världen, kopplar till barnkonventionen, framtidstro och självkänsla. ​Varje insats utformas i temat genom olika konstuttryck och insatserna krokar arm med läroplanen.

När? Under veckorna 39-8
Dagar och tider: Ett schema kommer att skickas ut till berörda pedagoger.