Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Fotoprojekt - årskurs 6

Skapande skola - temat för läsåret 24/25 är JAG i världen, med syfte att utforska och betona elevernas tillgång till och rätt att ta plats i världen.

Eleverna får skapa en kortare text på temat och sedan träffa mediapedagog för att fotografera till texten. Text och bild visas sedan för allmänheten på Stadsbiblioteket.

Temat JAG i världen, kopplar till barnkonventionen, framtidstro och självkänsla. ​Varje insats utformas i temat genom olika konstuttryck och insatserna krokar arm med läroplanen.

När? Under veckorna 37-49
Dagar och tider: Ett schema kommer att skickas ut till berörda pedagoger.