Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Interaktiv klassrumsföreställning för årskurs 3 och 4

Skapande skola - temat för läsåret 24/25 är JAG i världen, med syfte att utforska och betona elevernas tillgång till och rätt att ta plats i världen.

Årskurserna 3 och 4 erbjuds en interaktiv klassrumsföreställning om normer och attityder. Föreställningen kommer att spelas likt en “berättarrazzia” där olika karaktärer knackar på i klassrummen och ger sin bild av historien. En lärarhandledning för diskussion och efterarbete ingår.

Temat JAG i världen, kopplar till barnkonventionen, framtidstro och självkänsla. ​Varje insats utformas i temat genom olika konstuttryck och insatserna krokar arm med läroplanen.

När? Under veckorna 3-8 (tisdagar)
Dagar och tider: Ett schema kommer att skickas ut till berörda pedagoger.

  • Ingen giltig användare vald.