Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

"Vi och dom, du och jag"

"Vi och dom, du och jag" - obligatoriskt toleransarbete för alla elever i år 5 (och 6) läsåren 2020-2022.

Under läsåren 20/21 och 21/22 kommer elever på mellanstadiet att få ta del av projektet ”Vi och dom, du och jag”. Kulturcentrum Asken som håller i projektet kommer under läsåret 20/21 att träffa 15 klasser i årskurs 5. Övriga 15 klasser kommer vi träffa när de går i årskurs 6, under läsåret 21/22.

Varje klass kommer till Kulturcentrum Asken under tre sammanhängande heldagar för att arbeta med de stora frågorna om tolerans, normer, och identitet. Årets tema för Skapande Skola; Tänka, Tycka, Uttrycka kommer genomsyra arbetet.

Vi kommer att arbeta utifrån historiska och samtida berättelser och med drama, bild, musik, dans och dialog som metod. Genom upplevelse, inlevelse och uttryck kommer vi tillsammans förhoppningsvis ta ett stort steg på vägen mot en djupare förståelse för varandra, oss själva och vår samtid.

De pedagoger som deltar kommer att få många ingångar till fortsatt diskussion och arbete efter de här dagarna. Arbetet inkluderar flera områden i läroplanens kapitel 1 och 2 men även punkter från centrala innehållet i ämnena svenska, svenska som andraspråk, historia, samhällskunskap, religion, musik och bild. Vi erbjuder dessutom en frivillig kostnadsfri workshop för de pedagoger som kommer delta med sin klass.