Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Dramaworkshop för årskurs 9

Skapande skola - temat för läsåret 24/25 är JAG i världen, med syfte att utforska och betona elevernas tillgång till och rätt att ta plats i världen.

Årskurs 9 erbjuds en dramaworkshop på temat Jag i världen. Eleverna kommer att få fundera över samtid, framtid och identitet genom gestaltande, reflektion och berättande.

Temat JAG i världen, kopplar till barnkonventionen, framtidstro och självkänsla. ​Varje insats utformas i temat genom olika konstuttryck och insatserna krokar arm med läroplanen.

När? Under veckorna 36-43 (måndagar och tisdagar).
Dagar och tider: Ett schema kommer att skickas ut till berörda pedagoger.