Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Filmfestivalen - årskurs 8

Skapande skola - temat för läsåret 24/25 är JAG i världen, med syfte att utforska och betona elevernas tillgång till och rätt att ta plats i världen.

Vi kommer att visa filmer som på olika sätt knyter an till temat JAG i världen; filmer som kan väcka tankar, känslor, inspiration och leda till samtal.

Temat JAG i världen, kopplar till barnkonventionen, framtidstro och självkänsla. ​Varje insats utformas i temat genom olika konstuttryck och insatserna krokar arm med läroplanen.

När? Under vårterminen
Dagar och tider: Ett schema kommer att skickas ut till berörda pedagoger.