Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Teaterföreställning - årskurs 7

Skapande skola - temat för läsåret 24/25 är JAG i världen, med syfte att utforska och betona elevernas tillgång till och rätt att ta plats i världen.

​Eleverna får se teaterföreställningen Carmilla med Dalateatern. I samarbete med skolbibliotekarien, skolbibliotek och lärare i svenska, svenska som andraspråk, engelska sker ett förarbete kring boken. Efterarbetet sker med dramapedagog för både elever och lärare.

Temat JAG i världen, kopplar till barnkonventionen, framtidstro och självkänsla. ​Varje insats utformas i temat genom olika konstuttryck och insatserna krokar arm med läroplanen.

När? Under vecka 43.
Dagar och tider: Ett schema kommer att skickas ut till berörda pedagoger.