Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Tusen ord – obligatoriska besök

Under detta läsår kommer samtliga elever i årskurserna 2, 5 och 7 att besöka Tusen ord under två tillfällen för att arbeta språkstärkande.

På Tusen ord får eleverna göra mängder av fantasi- och berättarövningar i både små och stora grupper. De får testa olika ingångar till sagor och berättelser och de får jobba med att strukturera berättelser genom att utgå från en berättelses fyra byggstenar: person, plats, vilja och problem. Vår utgångspunkt är hela tiden materialet i Tusen ord och uppläggen anpassas naturligtvis efter målgrupp.

I Tusen ord får eleverna möjlighet att träna på att:

  • Uttrycka sig muntligt
  • Skapa berättelser
  • Strukturera berättelser
  • Kommunicera och samarbeta

De klasser som besöker Tusen ord kommer under året även få uppleva en Berättarrazzia och pedagoger som berörs kommer erbjudas kompetensutveckling.