Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Ettornas kör

Skapande skola - temat för läsåret 24/25 är JAG i världen, med syfte att utforska och betona elevernas tillgång till och rätt att ta plats i världen.

Elever i årskurs 1 får träffa en musikpedagog två gånger under vårterminen och lära sig sånger på temat. I april samlas ettorna för att göra sina röster hörda och ta plats på scenen med gemensamma konserter i Hagagymnasiets aula. Trehundra ettor på scen vid varje konsert och en hejdundrande feststämning i lokalen! Pedagoger ges workshop i samband med insatsen.​

I samarbete med Musikskolan.

Temat JAG i världen, kopplar till barnkonventionen, framtidstro och självkänsla. ​Varje insats utformas i temat genom olika konstuttryck och insatserna krokar arm med läroplanen.

När? Under veckorna 4-14
Dagar och tider: Ett schema kommer att skickas ut till berörda pedagoger.