Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Konstsafari - förskoleklass

Skapande skola - temat för läsåret 24/25 är JAG i världen, med syfte att utforska och betona elevernas tillgång till och rätt att ta plats i världen.

Elever i förskoleklass erbjuds ett konstsafari. Ett safari där de kommer möta olika konstverk och konstnärers livsöden direkt i klassrummet. I formen av en ”berättarrazzia” får ni besök av flera konstverk under ett tillfälle. En lärarhandledning för diskussion och efterarbete ingår.

Temat JAG i världen, kopplar till barnkonventionen, framtidstro och självkänsla. ​Varje insats utformas i temat genom olika konstuttryck och insatserna krokar arm med läroplanen.

När? Under veckorna 18-19
Dagar och tider: Ett schema kommer att skickas ut till berörda pedagoger.