Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Tusen ord - årskurs 2

Skapande skola - temat för läsåret 24/25 är JAG i världen, med syfte att utforska och betona elevernas tillgång till och rätt att ta plats i världen.

​Elever i årskurs 2 kommer att få komma till Tusen ord vid två tillfällen för att arbeta språkstärkande.

På Tusen ord får eleverna göra mängder av fantasi- och berättarövningar i både små och stora grupper. De får testa olika ingångar till sagor och berättelser och de får jobba med att strukturera berättelser genom att utgå från en berättelses fyra byggstenar: person, plats, vilja och problem.

I Tusen ord får eleverna möjlighet att träna på att:

  • Uttrycka sig muntligt
  • Skapa berättelser
  • Strukturera berättelser
  • Kommunicera och samarbeta

De klasser som besöker Tusen ord kommer under året även få uppleva en Berättarrazzia och pedagoger som berörs kommer erbjudas kompetensutveckling.

Temat JAG i världen, kopplar till barnkonventionen, framtidstro och självkänsla. ​Varje insats utformas i temat genom olika konstuttryck och insatserna krokar arm med läroplanen.

När? Under veckorna 38-46 och 3-10
Dagar och tider: Ett schema kommer att skickas ut till berörda pedagoger.