Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Elevdemokrati

Vi arbetar med elevdemokrati genom att bedriva ett arbete med elevkulturombud (EKO). Syftet med EKO är eleverna ska känna delaktighet och inflytande över kulturutbudet i skolan. EKO fungerar som en länk mellan skola och Asken för att utbuden ska passa elevernas intresseområden och behov.