Borlänge kommun

Elevdemokrati

 Vi arbetar med elevdemokrati genom att bedriva ett arbete med elevkulturombud (EKO). Syftet med EKO är eleverna ska känna delaktighet och inflytande över kulturutbudet i skolan. EKO fungerar som en länk mellan skola och Asken för att utbuden ska passa elevernas intresseområden och behov.

Under läsåret 21/22 kommer vi utveckla vårt arbete med elevdemokrati genom ett samarbete med två pilotskolor. Ur samarbetet tar vi med oss nya lärdomar och verktyg för att fördjupa och säkerställa elevdemokratin. Läsåret 22/23 ska den nya strukturen användas på samtliga grundskolor i Borlänge kommun.