Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Föreställningar och workshops

Temat för Skapande Skola läsåret 21/22 är Tänka, Tycka, Uttrycka.

Under året kommer vi belysa temat både genom våra föreställningar och genom våra pedagogiska utbud i olika estetiska uttryck.

Under höstterminen 21 har elever tagit del av workshops som Trumattack, Järnframställning från järnåldern, Smide, Graffiti och Spoken word.

Beställa buss
Utifrån Borlänge kommuns riktlinjer gällande Covid-19 får inte skolorna åka kommunaltrafik. Istället beställer ni buss på Dalatrafik och Kulturcentrum Asken står för omkostnaden.