Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Föreställningar och workshops

Temat för Skapande Skola läsåret 23/24 är "Framtidstro".

Under året kommer vi belysa temat både genom våra föreställningar och genom våra pedagogiska utbud i olika estetiska uttryck.

Beställa buss
Förskolor och skolor bokar kulturbuss själva. Vid behov, ta hjälp av din skoladministratör eller kontakta Kulturcentrum Asken.