Borlänge kommun

Spoken word

Under veckorna 35 och 36 kommer årskurs 6 och 9 erbjudas en workshop i Spoken word. Spoken word är en konstform som förenar poesi, retorik, rytmik, berättande, improvisation och drama. Den här workshopen kan med fördel användas som förberedelse och inspiration inför de muntliga nationella proven.

Klassen besöks av Ismael Ataria, som är en väletablerad poet och artist. Under 80 minuter kommer klassen få ta del av en kortare föreställning, en föreläsning samt en workshop i Spoken Word. Hur kan en text byggas upp och hur kan den framföras? Eleverna får prova på olika språkliga strategier och workshopen anpassas efter gruppdynamik och deltagare.

Prata ihop er i arbetslagen om en dag, tid och plats som passar och boka gemensamt. Gå gärna ihop och anmäl hela årskurser under samma dag (max 3 pass/dag).

Fortbildning i Spoken word för pedagoger

Torsdagen den 30 september kommer lärare på skolorna att erbjudas en 1,5 timmes digital workshop, klockan 15.00-16.30, med Ismael. Under workshopen kommer ni att få en inblick i Spoken Word som konstform men också få verktyg och inspiration till hur ni kan använda er av skrivandet i klassrummet. Anmäl dig till malin.andersson4@borlange.se senast tisdag 28/9.

Målgrupp: Årskurs 6 och 9
Dagar: Måndag, onsdag och torsdag vecka 36
Tid: Enligt överenskommelse
Tidsåtgång: 80 minuter, max 3 workshops/dag
Plats: I ert klassrum (förarbetet för pedagoger sker via Teams)
Maxantal: Helklass
Sista anmälningsdag: snarast
Anmälan och frågor: malin.andersson4@borlange.se