Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Lgr22 - Estetiska perspektiv

Skolformerna grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan har varsin läroplan. Tillsammans med de av Skolverket fastställda föreskrifterna för kunskapskrav utgör den en samlad läroplan för respektive skolform.

Läroplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan innehåller fem delar:

 1. Skolans värdegrund och uppdrag
 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
 3. Förskoleklassen
 4. Fritidshemmet
 5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Läroplan (Lgr22) för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet - Skolverket Länk till annan webbplats.
Lpfö18 - Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Estetiska perspektiv

Ofta arbetar Kulturcentrum Asken med delar av kap 1 och 2 där det bland annat står:

 • Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart.
 • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.
 • Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
 • Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
 • Eleverna ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 
 • Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.

Vi arbetar även med de estetiska ämnena som metoder för att nå annan ämneskunskap i andra ämnen som exempelvis svenska, engelska och biologi.

Hör och se Ulla Wiklund berätta och ger en förklaring på vad estetiska läroprocesser är (7 feb 2010) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.