Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Muntligt berättande/muntlig framställning

Många gånger under skoltiden kommer eleverna ställas inför utmaningen att tala inför andra. En utmaning som kan upplevas som rolig för en del och oöverstiglig för andra.

Oavsett vilket får du under den här stunden tips - genom materialet på Tusen ord och enkla övningar - om hur du kan erbjuda dina elever möjlighet att träna på och avdramatisera muntlig framställning.

Denna kompetensutveckling riktar sig till pedagoger i grundskolan, årskurs 3-6.

Under höstterminen erbjuder vi flera olika kompetensutvecklingstillfällen i Tusen ord, riktade mot målgrupp och ämne. Kostnadsfritt såklart! Vi erbjuder max 15 platser per tillfälle, för att ha möjlighet att hålla avstånd till varandra under passet. Blir intresset mycket stort kan vi istället erbjuda fler tillfällen.