Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Om oss

Kulturcentrum Asken finns inom Bildningssektorn i kommunen och fungerar som ett resurscentrum för estetiskt lärande och språkfrämjande arbetssätt riktat till förskolor och grundskolor. Asken bedriver pedagogisk verksamhet som syftar till att inspirera och utveckla barns kreativitet genom bild, dans, drama/teater och musik.

Specifika utbud erbjuds varje år till skolor för att möta olika behov. Processerna ser olika ut beroende på syfte och mål. Pedagoger och lärare erbjuds flera gånger per år kompetensutveckling inom de estetiska ämnena.

Barns rätt till kultur ligger som grund i vår ambition att erbjuda barn och unga möjligheter att prova, uppleva och utforska de estetiska ämnena i dess egenvärde och som metoder. Genom kulturupplevelser stärks förmågan till inlevelser i andra människors situation och ger ny kunskap om världen och det egna jaget. Borlänge är en kommun med många olika nationaliteter och där ser vi de estetiska ämnena som redskap för möten och utveckling. Alla är vi flerspråkiga och vi önskar öka arenan för utrymmet att använda alla våra språk, likaså att belysa kulturens värde för att erbjuda världen på ett kompletterande sätt.

Språket är grunden i allt vi gör. För att klara det sociala samspelet är den språkliga kompetensen en förutsättning och för att förstå komplicerade sammanhang är språklig kompetens och god läsförmåga avgörande. Att utveckla arbetet med att använda estetiska ämnen för att tillgodose elevers möjlighet att använda sina olika förmågor i sitt lärande är en av nycklarna för ökad måluppfyllelse.

Asken köper in alla professionella föreställningar som elever möter under sin skoltid och erbjuder även grupper och klasser att arbeta med olika workshops i olika konstformer tillsammans med externa aktörer.

Våra lokaler

Askens lokaler finns på två olika platser i centrum.
Bild, dans, drama/teater- och musiksalar samt personalkontor finns på Borganäsvägen 43.
Tusen Ord och personalkontor finns på Sveagatan 14 (bokade besök eller ring på porttelefonen).

Värdegrundsarbete i kommunen

Under våren 2018 startade vi arbete med att levandegöra värdegrundsarbetet i kommunen i alla sektorer genom våra estetiska ämnen. Alla sektorer i kommunen kan kontakta oss för att boka arbeten med värdegrunden, så skapar vi specifika koncept just för de olika enheternas behov.

Barnkultur i Sverige

Asken är aktiv medlem i den nationella föreningen BAS - Barnkultur i Sverige.  23-24 maj 2019 hölls BAS årsmöte hos oss i samband med den nationella konferensen kring Tusen Ord och barns rätt till språkliga uttryck. Läs mer om BAS på: barnkulturisverige.se   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.