Kulturcentrum Asken
Telefon 0243 744 71
Dramapedagog
Åsa Backéus
Telefon 0243 737 06
Dela sidan på sociala medier

TUSEN ORD

Tusen Ord är en interaktiv utställning som fungerar som ett upplevelserum där språket och berättandet står i centrum. Utställningen och all interiör utgår från fyra byggstenar som behövs i en berättelse: person, plats, vilja och problem.

Tusen Ord är ett koncept för språkfrämjande arbeten där vi använder estetiska ämnen och metoder för att skapa kommunikativa ytor och språkfrämjande arbeten. Utforskandet och besökarens fantasi är grunden för berättandet, för att komma bort från det förutsägbara och skapa egna berättelser bortom det välbekanta och kanske självklara.

Att arbeta med både innehållet och den pedagogiska tanken (mjukvara), liksom formgivning och interiör (hårdvara) är en förutsättning för konceptet då besökarna ska få tillgång till en sagolik miljö som stimulerar, utmanar och ger lust till skapandet av berättelser och funktionen som dörröppnare till individers fantasi och outforskade inre rum. Det finns inga rätt eller fel- alla berättelser som skapas är unika!

För att kvalitetssäkra Tusen Ord arbetar Kulturcentrum Asken med att uppdatera exteriör och material i utställningen utifrån identifierade behov inom kommunen och inom bildning. Utbildade pedagoger inom ämnena bild, dans, drama/teater och musik arbetar i utställningen och erbjuder olika koncept inom berättande genom de estetiska ämnena.

Syftet med Tusen ord är:

Att öka språkförståelsen genom att arbeta interaktivt med berättande, med stöd i de fyra byggstenarna: person, plats, vilja och problem.

Målen för Tusen ord är:

Att varje besök ska verka språkfrämjande och kommunikativt.

Tusen Ord är varumärkesskyddat inom EU sedan 2017.

Kompetensutveckling i TUSEN ORD

Kulturcentrum Asken erbjuder pedagoger inom förskola och skola utbildning i Tusen ord. .

Workshop Tusen ord - app

Välkomna på en workshop i, om och genom Tusen ord – appen , den digitala versionen av Tusen ord.

Nyhetsbrev

Nu har du möjlighet att anmäla dig till vårt nyhetsbrev om Tusen Ord – appen, den digitala versionen av Tusen ord.

TUSEN ORD Skapande Fritids

Två pedagoger inom teater och dans från projektet Skapande fritids kommer att ta med Er på en resa i berättande där eleverna är skapare och medskapare till berättelser. Ni kommer att få ta del av en stimulerande miljö där elevernas berättelser står i fokus. Syftet är att varje besök ska verka kommunikativt och språkfrämjade.

TUSEN ORD 4-5 åringar

En pedagog från Asken kommer att ta med Er på en resa i berättande där barnen är skapare och medskapare till berättelser. Ni kommer att få ta del av en fantasieggande miljö där barnens berättelser står i fokus. Syftet är att varje besök ska verka kommunikativt och språkfrämjade.

TUSEN ORD Årskurs F-4

En pedagog från Asken kommer att ta med Er på en resa i berättande där eleverna är skapare och medskapare till berättelser. Ni kommer att få ta del av en stimulerande miljö där elevernas berättelser står i fokus. Syftet är att varje besök ska verka kommunikativt och språkfrämjade.

TUSEN ORD Årskurs 5-9

En pedagog från Asken arbetar med berättande i den interaktiva utställningen Tusen ord där eleverna är skapare och medskapare i berättelser. Syftet är att genom fantasi, kommunikation och berättande verka språkfrämjande och kommunikativt för eleverna.

Sidan senast uppdaterad