Borlänge kommuns logotyp

Kulturcentrum Asken

Tusen ord

Tusen Ord är en interaktiv utställning som fungerar som ett upplevelserum där språket och berättandet står i centrum.

Utställningen Tusen Ord och all interiör utgår från fyra byggstenar som behövs i en berättelse: person, plats, vilja och problem. Tusen Ord är ett koncept för språkfrämjande arbeten där vi använder estetiska ämnen och metoder för att skapa kommunikativa ytor och språkfrämjande arbeten. Utforskandet och besökarens fantasi är grunden för berättandet, för att komma bort från det förutsägbara och skapa egna berättelser bortom det välbekanta och kanske självklara.

Att arbeta med både innehållet och den pedagogiska tanken (mjukvara), liksom formgivning och interiör (hårdvara) är en förutsättning för konceptet då besökarna ska få tillgång till en sagolik miljö som stimulerar, utmanar och ger lust till skapandet av berättelser och funktionen som dörröppnare till individers fantasi och outforskade inre rum. Det finns inga rätt eller fel- alla berättelser som skapas är unika!

För att kvalitetssäkra Tusen Ord arbetar Kulturcentrum Asken med att uppdatera exteriör och material i utställningen utifrån identifierade behov inom kommunen och inom bildning. Utbildade pedagoger inom ämnena bild, dans, drama/teater och musik arbetar i utställningen och erbjuder olika koncept inom berättande genom de estetiska ämnena.

Tusen ord finns på Sveagatan 14 i Borlänge.

Syftet med Tusen ord

Syftet med utställningen Tusen ord är att öka språkförståelsen genom att arbeta interaktivt med berättande, med stöd i de fyra byggstenarna: person, plats, vilja och problem.

Målen för Tusen ord

Målen för Tusen ord är att varje besök ska verka språkfrämjande och kommunikativt.

Tusen Ord är varumärkesskyddat inom EU sedan 2017.