Borlänge kommun

Tusen ord digitalt!

Unik möjlighet för alla barn, elever och anställda inom bildningssektorn i Borlänge, att arbeta och inspireras med Tusen ord i det egna klassrummet.

Genom att gå in på tusenord.borlange.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får ni tillgång till en sagolik, fantasieggande och kreativ miljö direkt i klassrummet. Webbapplikationen är liksom utställningen uppbyggd kring de fyra byggstenarna person, plats, vilja och problem, där syftet är att utveckla den språkliga och kommunikativa förmågan.

Informationsträff

Kulturcentrum Asken erbjuder en informationsträff där Askens pedagog kommer till er och ger er fördjupad information om det digitala Tusen ord. Syftet med informationen är att ge en förförståelse om appens olika funktioner. Informationen tar cirka 45 minuter och det krävs en projektor.

Workshop

Kulturcentrum Asken erbjuder pedagoger inom förskola och skola utbildning i digitala Tusen ord. Här får du som pedagog prova på olika övningar, ingångar och möjligheter som applikationen erbjuder.

För dig som arbetar i annan kommun

Arbetar du i en annan kommun och är intresserad av Tusen ord digitalt?
Kontakta asa.backeus@borlange.se för mer information.