Kulturcentrum Asken
Telefon 0243 744 71
Dela sidan på sociala medier

Våra ämnen/metoder

På Kulturcentrum Asken utgår vi från upplevelsebaserat lärande och har utbildade pedagoger inom de estetiska ämnena bild, dans, drama/teater och musik.

Vi arbetar med de estetiska ämnena i sitt egenvärde och även som metoder, för att nå annan ämneskunskap. Bild, dans, drama/teater och musik är språk i sig själva men kan också användas för andra språkliga uttryck.

Språket är grunden i allt vi gör och för att klara det sociala samspelet är den språkliga kompetensen en förutsättning. För att klara av och förstå komplicerade sammanhang är språklig kompetens och god läsförmåga avgörande. Att utveckla arbetet med att använda estetiska ämnen för att tillgodose elevers möjlighet, att använda sina olika förmågor i sitt lärande är en av nycklarna för ökad måluppfyllelse. Där finns Kulturcentrum Asken som en resurs för alla förskolor och grundskolor i Borlänge kommun. 

Bild

Bild är ett språk och på Kulturcentrum Asken erbjuder vi flera sätt att arbeta i, med och genom bild.

Dans

Kulturcentrum Asken erbjuder dans och gestaltning där eleverna får uttrycka sig och röra sig från sina egna förutsättningar. Fantasi, kreativitet, samarbete och gemenskap är någonting som kommer naturligt genom att se, göra och reflektera i dansens värld.

Drama/Teater

Kulturcentrum Askens drama- och teaterpedagogiska arbete innebär mängder av möjligheter.

Musik

På Kulturcentrum Asken får eleverna möjlighet att uttrycka sig med rösten, kroppen och med instrument. Tillsammans utforskar vi musikens språk med hjälp av ljud, rytmik, text, rörelse och reflektion.

Sidan senast uppdaterad