Kulturcentrum Asken
Telefon 0243 744 71
Bildpedagog
Isabell Vikström
0243 737 27
Pedagogisk utvecklare
Jenny Strömvall Sundberg
Telefon 0243 642 20
Dela sidan på sociala medier

Bild

Bild är ett språk och på Kulturcentrum Asken erbjuder vi flera sätt att arbeta i, med och genom bild.

I skapande bildarbete undersöker och utvecklar eleven sin förmåga att uttrycka sig med hjälp av varierande tekniker, material och metoder till exempel collageteknik, digitala verktyg och återbruk.

Med egna och andras bilder pröva, utmana, utmanas och utveckla arbetet med visuell kommunikation och visuell kultur till exempel gemensamma och unika visuella konventioner, bild, avbild och tecken, propaganda, reklam, selfies och animerad film.

I ämnesövergripande arbete utgör bildämnet en metod för lärande. Det vill säga genom bild jobba med hållbar utveckling och miljöförstöring utifrån de globala målen, geometri eller värdegrundsarbete.

Sidan senast uppdaterad