Kulturcentrum Asken
Telefon 0243 744 71
Musikpedagog
Malin Andersson
Telefon 0243 737 30
Dela sidan på sociala medier

Värdegrundsarbete i kommunen

Att arbeta med värdegrunden är alltid viktigt och genom att prova på olika metoder så får vi syn på flera perspektiv. Nu finns tider för hösten 2019 utlagda.

Sedan våren 2018 har vi på Asken arbetat med att levandegöra kommunens värdegrund med estetiska uttryck. Arbetet riktar sig till dig som medarbetare i kommunen och varje chef anmäler sin enhet. Utifrån aktuella behov och medarbetarundersökningar skapar vi specifika upplägg för varje enhet.  

Genom att prova olika metoder som bild, dans, drama/teater, musik får du som deltagare tillgång till andra perspektiv och upplevelser. Vi arbetar med innehållet i värdegrunden med praktiska övningar och reflektion.

Vad betyder egentligen ordet respekt och hur uttrycker vi det i handling?                       
I värdegrundsarbetet hos oss tränas kommunikation, samspel, bemötande och reflektion.  Med estetiska uttryckssätt som metod stärks vi-känslan i gruppen och du som deltagare får möjligheter att se andra sidor hos dig själv och dina kollegor. 

 

                                                                  * Jag finns här för Borlängebon

                                                                        * Jag gillar utmaningar

                                                     * Jag möter varje människa med öppenhet

Bokning

Boka via länken: http://anmalan.borlange.se/kulturcentrum-asken/vardegrundsarbete-i-kommunen__544 

Dag: Onsdag eftermiddagar och fredagar september - december

Alternativ 1 - Upplägget gäller för ett tillfälle/grupp, cirka 3,5 timmar.
Välj förmiddag- eller eftermiddagstid. Förmiddagstid, från klockan 8.00 - 11.30 och eftermiddagstid från klockan 12.30- 16.00.

Alternativ 2 – Upplägget gäller för två tillfällen/grupp á 3 tim. Välj förmiddag- eller eftermiddagstid. Förmiddagstid, från klockan 8.00 - 11.30 och eftermiddagstid från klockan 12.30- 16.00.

Kostnadsfritt! 

Citat från tidigare deltagare och chefer (våren - 19).

”Att se att jag och mina kollegor faktiskt delar samma bild av vad vi anser vara viktigt och vad värdegrunden innebär för vårt arbete.” 

”Det berikar att få gå utanför det vanliga och tänka kreativt och skapande. Att vara i ett annat forum.”

”Det är ett stort arbetsmiljövärde. Trivs man på jobbet så har man också bättre förutsättningar för att göra ett bättre jobb = bra för verksamheten"

Såhär kan det se ut!

Sidan senast uppdaterad