Kulturcentrum Asken
Telefon 0243 744 71
Musikpedagog
Malin Andersson
Telefon 0243 737 30
Dela sidan på sociala medier

Värdegrundsarbete i kommunen

Att arbeta med värdegrunden är alltid viktigt och genom att prova på olika metoder så får vi syn på olika och nya perspektiv. Nu finns tider för hösten 2019 utlagda.

Sedan våren 2018 har vi på Asken arbetat med att levandegöra kommunens värdegrund med estetiska uttryck. Arbetet riktar sig till dig som medarbetare i kommunen och varje chef anmäler sin enhet. Utifrån aktuella behov och medarbetarundersökningar skapar vi specifika upplägg för varje enhet.  

Genom att prova olika metoder som bild, dans, drama/teater, musik får du som deltagare tillgång till andra perspektiv och upplevelser. Vi arbetar med innehållet i värdegrunden med praktiska övningar och reflektion.

Vad betyder egentligen ordet respekt och hur uttrycker vi det i handling?                       
I värdegrundsarbetet hos oss tränas, kommunikation, samspel, bemötande och reflektion.  Med estetiska uttryckssätt som metod stärks vi-känslan i gruppen och du som deltagare får möjligheter att se andra sidor hos dig själv och dina kollegor. 

Bokning

Boka via länken: http://anmalan.borlange.se/kulturcentrum-asken/vardegrundsarbete-i-kommunen__544 

Dag: Onsdag eftermiddagar och fredagar september - december

Alternativ 1 - Upplägget gäller för ett tillfälle/grupp, cirka 3,5 timmar.
Välj förmiddag- eller eftermiddagstid.

Alternativ 2 – Upplägget gäller för två tillfällen/grupp á 3 tim. Välj förmiddag- eller eftermiddagstid.

Kostnadsfritt! 

Citat från tidigare deltagare och chefer (hösten - 18).

"Att övningarna tog upp värdegrundsarbetet på olika sätt: På individ - och gruppnivå och att man använde sig av sådana estetiska uttrycksformer att man kanske tänker till lite extra när man svarar och tar ställning till olika frågeställningar och påståenden. Bättre att agera fysiskt än att bara få till sig skriftlig information."

 

"Värdegrunden ska vara ett levande ständigt pågående arbete. Att arbeta på det här sättet där värdegrunden blir levande var berikande." 

 

"Stämningen, skratten och prestigelösheten var underbar. Möjligheten till reflektion och dialog."

"Skitkul, vi borde ha det varje fredag eftermiddag."

 

 

Såhär kan det se ut!

Sidan senast uppdaterad