Borlänge kommuns logotyp

Lovskola sommaren 2021

Borlänge kommun arrangerar lovskola för elever i årskurs 8 och 9 under perioden 14 juni-2 juli 2021.

Lovskolan är till för elever som inte når, eller riskerar att inte nå, kunskapskraven i årskurs 8 och 9 på grundskolan. Målet med lovskolan är att hjälpa eleverna att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Eleverna får läsa ämnen de riskerar att inte bli godkända i. Efter genomförd lovskola har elever i åk 9 rätt till prövning av sina kunskaper och möjligheten att få betyg. Prövning sker mot alla kunskapskrav i ämnet.

Att delta i lovskolan är frivilligt för eleverna som får erbjudandet, men när en elev blivit anmäld och tackat ja till en plats, gäller obligatorisk närvaro precis som i den vanliga skolan.

Språk- och kompetenscentrum och introduktionsprogrammen kommer under sommarlovet att erbjuda lektioner i samarbete med grundskolorna. Eleverna kan läsa matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk och simning. Undervisningen sker på elevens ordinarie skola samt i Maserhallen. Det gäller elever i årskurs 8 och 9 och elever på introduktionsprogrammen.

Upplägg av undervisningen

Lovskola för åk 8 och 9: 14 juni-2 juli

Lektionerna är uppdelade på förmiddags- och eftermiddagspass. Beroende på om eleverna läser ett eller två ämnen går de hel- eller halvdag.

Det är rektor som beslutar om vilka elever som har rätt att läsa på lovskolan. De ämnen som är möjliga att läsa in är:

 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Engelska
 • Simning

Anmälan och godkännande - information till vårdnadshavare

Som vårdnadshavare kan du anmäla ditt barn till lovskolan. Det gör du genom att fylla i och lämna in en blankett till ditt barns mentor på skolan. Anmäl senast den 21 maj.

Om skolan redan rekommenderat/erbjudit ditt barn en plats på lovskolan, behöver du som vårdnadshavare godkänna att ditt barn deltar.

Blanketten för anmälan eller godkännande kan du få på ditt barns skola. Det går också bra att skriva ut blanketten från den här sidan (se länk nedan). Lämna ifylld blankett till mentor.

Anmälan till lovskola - vårdnadshavares godkännandePDF

Övriga villkor

 • Lovskolan är kostnadsfri för både elever och skolor oavsett huvudman.
 • Lunch ingår.
 • Frånvaro från lovskolan rapporteras från lovskolan till vårdnadshavare.
 • Vårdnadshavare ansvarar för att sjukanmäla sitt barn till lovskolan.

Åtgärder för att undvika smittorisk

 • Undervisningen sker i små grupper.
 • Ingen samling med samtliga elever kommer att ske. All information till eleverna sker i mindre grupper.
 • De klassrum som kommer att användas för lovskolan kommer att spridas över skolan och klassrummen kommer att möbleras så att eleverna sprids ut.
 • Lunch kommer att organiseras på liknande sätt med spridning av eleverna i lokalerna.

Om du har frågor om lovskolan, kontakta:

Annette Thenander Tångring
E-post: annette.tangring@borlange.se
Telefon: 0243-22 21 13

 • Ingen giltig användare vald.